Star 660 z kolekcji Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w 2014 r. został wypożyczony Wojskowej Izbie Pamięci w Kocku. Gdy po wygaśnięciu umowy placówka usiłowała go odzyskać przedstawiciel Izby stwierdził, że go… zezłomował. Muzealnicy podejrzewają jednak, że pojazd nie poszedł na żyletki. 

Fot. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Do zakresu działań Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie należy nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami, organizacjami, firmami oraz osobami prywatnymi – kolekcjonerami  i pasjonatami historii. Współpraca dotyczy m.in. renowacji i konserwacji eksponatów, wzbogacania zbiorów muzealnych, doradztwo techniczne,  pomocy przy organizacji wystaw, wydarzeń kulturalnych, wspieranie edukacji historycznej i udziału w programach partnerskich.

“Przez ostatnie lata nasza instytucja miała bardzo dobre doświadczenia we współpracy  z partnerami deklarującymi wzajemny szacunek oraz wyznających wartości oparte na uczciwości oraz szczerości, a także wrażliwości na publiczne dobra kultury. Mamy poczucie, że jesteśmy w takich relacjach traktowani jako równoważni partnerzy, a nawet przyjaciele”, czytamy w oświadczeniu muzealników z Dęblina.

Niestety, w tym obszarze pojawiają się także sytuacje trudne, związane z jednostkowymi okolicznościami i zdarzeniami losowymi, a przede wszystkim z brakiem dostatecznej wiedzy o partnerach, z którymi placówce przychodzi współpracować. Zdarzył się bowiem przypadek bezprawnego przywłaszczenia mienia muzealnego oraz – lub – jego bezpowrotnego zniszczenia. Na obecnym etapie sprawy nie posiadamy wystarczającej wiedzy o losach  obiektu. Sprawa jest równolegle prowadzona przez prawomocne organy ścigania.

Samochód ciężarowy STAR 660 z kolekcji Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie został użyczony Wojskowej Izbie Pamięci w Kocku w celach eksponowania w 2014 r. Partner zobowiązał się do przestrzegania zapisów zawartej umowy i postępowania z muzealium wg. obowiązujących aktów prawnych wynikających z ustawy o muzeach oraz ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami.

Zapis umowny dotyczy: polowego warsztatu osprzętu SO-1/LOT o nr rej. UFE 6352, na samochodzie ciężarowym STAR 660,  sygnatura MSP/T/60.

Umowa użyczenia muzealium zakończyła się w dniu 31 października 2020 r. Z chwilą wezwania partnera do zwrotu, muzeum napotkało na sytuację problematyczną i niespodziewaną. Wypożyczający nie wyraził woli do zwrotu użyczonego pojazdu, a obecnie, po kilku wezwaniach, utrzymuje, iż obiekt ten został zezłomowany – tj. bezpowrotnie zniszczony, i nie ma możliwości jego zwrotu. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie wniosło sprawę do organów ścigania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. “Mamy nadzieję, iż partner umowy nie był z nami do końca „szczery” i pojazd ten nadal istnieje”, piszą muzealnicy w dalszej części oświadczenia.

Jednocześnie zwracają się z apelem o udzielenie pomocy w lokalizacji tego obiektu. Wszelkie informacje o samochodzie będą pomocne w ustaleniu jego losów i pozwolą na jego powrót do naszej kolekcji.

Muzeum prosi o kontakt na adres :

zbiory@muzeumsp.pl lub tel. : CA MON 261 519 450